Prenos vlasništva Gfk panela domaćinstava na YouGov
1. Struktura i vremenski raspored
Gfk grupa je 6. jula 2023. godine pristala da proda svoj panel domaćinstava YouGov grupi sa sedištem u Velikoj Britaniji. Zvanična saopštenja (na engleskom jeziku ) se mogu naći ovde i ovde.
YouGov grupa će indirektno steći udeo u Gfk d.o.o. Beograd (u daljem tekstu „kompanija, nas, mi“), kao kompanije koja upravlja panelom domaćinstava u Srbiji i koja će u tom trenutku postati deo YouGov grupe (prenos vlasništva).
Očekuje se da će prenos vlasništva biti završen oko 1. decembra 2023. godine, ali su rokovi podložni promenama.
2. Vaša saglasnost za učešće
Na osnovu vaše saglasnosti Gfk Beograd d.o.o. je do sada prikupljao podatke o kupovinama vašeg domaćinstva. Imajući u vidu predstojeći proces prenosa vlasništva Gfk Beograd d.o.o. će i dalje nastaviti da prikuplja podatke i saglasnost koju ste dali i dalje ostaje važeća. Ovaj proces prenosa vlasništva neće uticati ni na koji način na dosadašnji proces prikupljanja podataka kao ni na sistem prikupljanja poena i zamene istih za poklone iz našeg kataloga.
3. Vaši lični podaci
Vaša saglasnost i lični podaci ( kao što su: vaši kontakt podaci i podaci o vašem domaćinstvu…) kao i svi podaci o kupovinama koje ste nam prethodno prijavili (u daljem tekstu “podaci”) će ostati kod nas. Mi jesmo i ostaćemo obrađivač vaših podataka.
4. Osoba zadužena za zaštitu ličnih podataka i politika privatnosti
Ukoliko imate pitanja u vezi zaštite ličnih podataka možete se obratiti na sledeću mail adresu: dataprotection@yougov.com. Našu trenutnu politiku privatnosti možete naći ovde.
Nakon završetka preuzimanja, primenjivaće se politika privatnosti YouGov-a koju možete pročitati ovde.
5. Vaša zakonska prava koja proističu iz zakona o zaštiti ličnih podataka
Da vas podsetimo, da imate posebna zakonska prava, u skladu sa uslovima i ograničenjima prema važećim zakonima o zaštiti podataka:
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi ovog obaveštenja slobodno nas kontaktirajte putem našeg besplatnog telefonskog broja 0800 151 151 ili putem mail adrese panel.domacinstava@gfk-cps.com.
Ukoliko želite da iskoristite dodatna prava navedena pod tačkom 5. molimo vas da kontaktirate osobu za zaštitu podataka o ličnosti putem mail adrese dataprotection@yougov.com.